Sreda, Jun 05, 2019

Početak

Pišem ovaj tekst da bih pojasnio moje delovanje u zadnjih par godina.Ni jednog trenutka u svojim postovima na twitteru i Fb nisam tvrdio da sam haker ili bilo šta slično.Ni na jedno pitanje kako dolazim do podataka nisam želeo da dam tačan odgovor.A evo sad ću te odgovore dati.Počelo je tako što sam analizirao stranice koje koristi SNS.To je bila polazna tačka.Tu sam zapazio ponavljanje određenih reči rečenica,čak i kompletnih postova.Kao da ih je pisao neko drugi a taj neko prepisivao.Znajući da je Teleprompter objavio da postoji program za botovanje polako sam počeo da sklapam mozaik.Uz mnogo rada i truda došao sam do prvih imena.Sledeću pomoć sam imao na način da mi se javilo par pokajnika koji su mi dali prve ulaze u softver i mnoge informacije.Počeo sam da koristim te informacije na način da sam objavljivao imena i fotografije botova.To u samom početku nije bilo zapaženo.Međutim od tog trenutka počinje lov na mene od strane specijal tima SNS.U međuvremenu mreža insajdera se širi.Počinjem da dobijam mnogo ozbiljnije informacije od insajdera.Tada počinju da mi se javljaju ljudi koje nikada nisam upoznao čak ni sada.Ti ljudi kojima ne znam ni imena niti brojeve telefona se uključuju u potragu za botovima i informacijama iz softvera koji koriste bot ekipe.Tada sam odlučio da formiram kompletnu obaveštajnu mrežu.To je kasnije izgledalo mnogo komplikovano li funkcioniše i dan danas skoro pa savršeno.Dakle mreža ima više nivoa.Najniži nivo su ljudi na terenu.U ovom trenutku ih ima po dvoje u 137 opština u Srbiji.Jedan ne zna za drugog.Niko oim mene ne zna ko su i način komunikacije sa njima.Naravno to neću otkriti ni sada.Drugi nivo su insajderi unutar bot ekipa.Treći nivo su insajderi unutar odbor SNS u mnogim mestima.Četvrti nivo su softveraši koji se bave obradom podataka i najviši peti nivo su softveraši koji rade unutar samog softvera.Ljude iz četvrtog i petog nivoa ne znam lično ne znam im imena niti bilo kakav podatak o njima.Ono što znam je da su patriote istinoljubivi ljudi koji imaju dobro plaćene poslove a smeta im istem i ukupna društveno politička situacija u Srbiji.Ljudi iz četvrtog i petog nivoa rukovode mređom zajedno samnom.Sve odluke donosimo konsenzusom.Mreža funkcioniše skoro pa savršeno.Uz male zastoje tokom mog boravka u zatvoru.Trenutna odluka je da ne objavljujemo podatke.Svi podaci do kojih smo došli su jako zaštićeni i nalaze se u oblacima.Ustanovljeni su protokoli za pristup izmenu ili dodavanje podataka.Naš dogovor je da sam ja izložen a da oni rade u senci.Objavljeno je najviše 5% podataka do kojih smo došli.U više navrata smo pokušali da pojedinim medijima damo deo materijala međutim posle razgovora sa njima smo odustali.Sa dva istraživačka novinara smo ostvarili saradnju i naši podaci su korišćeni u njihovim tekstovima.Oni će se prepoznati kad budu čitali ovo.Ono što mnoge muči je istinitost podataka.Svi podaci se proveravaju na nekoliko načina i mnogo puta,osim podataka koje dobijamo od insajdera unutar softvera.Svi ti podaci će onog dana kad pobedimo ovo zlo biti deo optušnice protiv SNS i njenih donova a deo će biti korišćen za lustraciju botova.I na dan pobede svi će biti javni i dostupni svakom ko želi da čita.U sledećem tekstu mnogo više...

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me